Často kladené otázky

Prečo a na základe čoho je potrebné s nami komunikovať ?

Na základe podpísanej Mandátnej zmluvy sme splnomocnení na doriešenie Vášho záväzku. Nakoľko je pravdepodobné, že vo Vašom prípade došlo k porušeniu zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej s klientom ( ktorého sme poverení zastupovať ) je potrebné komunikovať s našou spoločnosťou. Zamestnanci našej spoločnosti sú dostatočne erudovaní, majú všetky potrebné informácie týkajúce sa vášho prípadu a sú pripravení vám zodpovedať všetky otázky, ktoré súvisia s Vaším záväzkom a tým objasniť a doriešiť vzniknutú situáciu k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. Na komunikáciu s našou spoločnosťou preto nemusíme mať medzi sebou žiadny zmluvný vzťah, zároveň sme poverení spracovaním Vašich osobných údajov ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Z vyššie uvedených dôvodov nepotrebujeme na spracovanie Vašich osobných údajov Váš súhlas.

Ako správne postupovať pri úhrade Vášho záväzku ?

Každá listová zásielka obsahuje platobné údaje, prípadne zloženku. Záväzok je možné uhradiť prostredníctvom priložených poštových poukazov, bankovým prevodom alebo priamo v pobočke uvedenej banky. V prípade, že Vám nebola doručená žiadna listová zásielka a nemáte prístup k platobným symbolom, kontaktujte nás a my Vám ich obratom pošleme najrýchlejším možným spôsobom (samozrejme, podľa dohody).

Čo sú náklady vymáhania ?

Ide o poplatok za služby spojené s inkasom pohľadávky. Výška samotného poplatku závisí od rôznych faktorov a kritérií. Základnými parametrami sú:

  • skutočnosť, že došlo zo strany klienta k iniciovaniu inkasného procesu (spracovanie osobných údajov, evidencia záväzku, zabezpečenie),
  • správa záväzku (uchovanie osobných údajov, kontrola stavu záväzku),
  • správa inkasného procesu (upomínanie, telefonické spojenie, SMS),
  • personálne zastrešenie nad správou záväzku.

Náklady vymáhania je potrebné uhradiť , nakoľko ďalšou/ostatnou správou pohľadávky môže ich výška narásť.

V zmysle ustanovenia § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka, sa za príslušenstvo pohľadávky považujú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky.

Ako správne postupovať v prípade, že vás kontaktovala advokátska kancelária ?

Váš záväzok už prebrala do správy advokátska kancelária, ktorá na základe odporúčania našej spoločnosti zvažuje možnosť súdneho doriešenia záležitosti. V takomto prípade je nevyhnutné obrátiť sa priamo na pridelenú advokátsku kanceláriu.  

Naše službyManagement