Služby

  

CRM riešenia
Poskytujeme špecializované služby Riadenia vzťahov so zákazníkmi a Riadenie kreditných rizík CRM – od analýz procesov, cez správu zákazníka až po realizáciu direct marketingových akti ... (viac)
Manažment pohľadávok
Vykonávame komplexnú správu problémových aktív od upomienkového servisu, cez mimosúdne a súdne inkaso až po exekúciu. Máme efektívny proces vymáhania, ktorý zaisťujú inka ... (viac)
IT riešenia
Sústredíme sa na vývoj a implementáciu softwaru pre oblasti starostlivosti o zákazníkov a riadenie kreditných rizík. Vedľa ready-made softwaru vykonávame tiež outsourcing IT ri ... (viac)
HR riešenia
Hľadanie, prenajímanie, školenie a vedenie profesionálov a špecialistov pre oblasti riadenia kreditných rizík a starostlivosti o zákazníkov. Ako špecialisti na Kredit risk manažment a Ria ... (viac)
Finančné služby
Pre našich klientov zaisťujeme optimalizáciu finančných tokov, factoring, forfaiting, leasing, financovanie odkupov pohľadávok, reštrukturalizácie a refinancovanie nedobytných pohľadávok.  ... (viac)
Náš týmManagement