Profil spoločnosti

M.B.A. Financie založená v roku 1996 s pôsobnosťou na Slovensku od roku 2005 za účelom kvalitného riadenia kreditných rizík. Sme členom skupiny M.B.A. EMPIRE Ltd. Od tej doby sme popredná spoločnosť v riadení kreditných rizík (Credit Risk Management) a poskytujeme poradenstvo v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management) na Slovensku.

V súčasnej dobe je našim poslaním zníženie úverového rizika veriteľa, zníženie nákladov a zvýšenie príjmov klienta. Aktívne riadime riziká protistrany a neustále vyhľadávame najlepšie možné opatrenia v oblasti riadenia rizík. Neustále analyzujeme dáta k tomu, aby sme mohli modelovať, čo najpresnejšie prediktívne scenáre. Poskytujeme výcvik v oblasti manažmentu pohľadávok a kvalitatívnej analýzy. Sídlime v Bratislave, hlavné operatívne centrum máme v Brezne kde sme vyrástli v robustný dynamický tím zamestnancov: špecialistov, špičkových odborníkov v oblasti CRM a IT.

Sme súčasťou medzinárodnej skupiny M.B.A. EMPIRE Ltd. so sídlom v Londýne, ktorá pôsobí v regiónoch strednej a východnej Európy a Ázii. 

M.B.A. Financie je členom: 

Náš týmManagement