Manažment

Martin Považan
Obchodný riaditeľ

Jakub Bielik
Prevádzkový riaditeľ
Náš týmManagement