Manažment pohľadávok

Manažment pohľadávok

VAŠE DIAMANTY = INKASO ŠITÉ NA MIERU

Vykonávame komplexnú správu problémových aktív od upomienkového servisu, cez mimosúdne a súdne inkaso až po exekúciu.

Máme efektívny proces vymáhania, ktorý zaisťujú inkasný poradcovia spolu s regionálnymi inšpektormi. Poskytujeme právne služby, vedieme súdne spory a zadržiavame predmet dlhu. Zaisťujeme tiež reštrukturalizáciu dlhov a nákup pohľadávok.

  • Klientom znižujeme náklady na vymáhanie pohľadávok,
  • redukujeme náklady na úverové a inkasné operácie, 
  • zlepšujeme cash flow, 
  • a eliminujeme reputačné riziká.
Náš týmManagement