IT riešenia

IT riešenia

VAŠE POMOCNEJ RUKY = READY-MADE IT RIEŠENIE

Sústredíme sa na vývoj a implementáciu softwaru pre oblasti starostlivosti o zákazníkov a riadenie kreditných rizík.

Vedľa ready-made softwaru vykonávame tiež outsourcing IT riešení a súvisejúcich služieb. Samozrejmosťou je poskytnutie servisu a kompletnej podpory. Tvoríme riešenia pre scoring zákazníkov, segmentáciu zákazníkov, čistenie dát a ich verifikácie (hlavne kontakty – adresy, telefóny…), dohľadávanie kontaktov (fyzické i právnické osoby), software pre riadenie inkasných procesov (mimosúdny, súdny a exekučný), tlačový manažment, ústredňové riešenia, riešenia pre call centra, aplikácie pre správu a vyhodnocovanie zákazníckych potrieb apod.

„Prinášame už hotové funkčné riešenia, ktoré je možne aplikovať v horizonte týždňa.“

DebThor® - komplexný systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a správu pohľadávok.

  • Modulárna architektúra a škálovateľný systém (vie rásť s potrebou vyššieho výkonu).
  • Je nezávislý na platforme (Windows, Linux), je preverený na technológiách Microsoft, Oracle, Adobe.
  • Podporuje viac jazykov (CZ, ENG, CN, RUS).
  • Importuje dáta vo všetkých formátoch z rôznych zdrojov (vrátane dátových schránok, verejných zoznamov, bankových a poštových výpisov apod.) a je prepojený s ďalšími databázami,
  • Automaticky riadi workflow v aktuálnom čase, z triggerov a jobschedulerov generuje úlohy, plánuje a reaguje na zmeny. Všetky informácie (vrátane audio komunikácie) zálohuje.
  • Dynamicky generuje reporty a digitalizuje dokumenty vrátane automaticky vkladaných príloh, plánuje elektronické i fyzické exporty v čase.

DebThor je využiteľný na všetky formy marketingových aktivít – od prieskumu trhu, akvizíciu, rôznych foriem podpory predaja a telesales, cez retenciu až po inkaso pohľadávok.

Náš týmManagement