HR riešenia

HR riešenia

VAŠE PILIERE = KLÚČOVÝ MANAŽERI A ŠPECIALISTI

Hľadanie, prenajímanie, školenie a vedenie profesionálov a špecialistov pre oblasti riadenia kreditných rizík a starostlivosti o zákazníkov.

Ako špecialisti na Kredit risk manažment a Riadenie vzťahov so zákazníkmi máme v tejto oblasti veľa skúsenosti a kontaktov. Je málo pravých odborníkov, ktorý sa dokážu sústrediť na to podstatné a doručiť kvalitné výsledky. My týchto odborníkov vieme nájsť alebo ich dokážeme „vytvoriť“ z ľudí ktorý majú pre túto oblasť talent. Ďalším problémom v tejto oblasti často býva stereotypné myslenie a nedostatočná inovácia. Preto v rámci našich HR riešení individuálne pracujeme so špecialistami a manažérmi – poskytujeme im nadhľad a odborný kaučing. S personálom call centier pracujeme na odstránení „automatizácie hovorov“ s cieľom naučiť ľudí rozmýšľať a podľa toho reagovať. Naše HR riešenia nie sú väčšinou jednorazové (napr. jednorazové školenie), ale dlhodobejšie, pravidelne sa opakujúce sa tréningy s jasne viditeľným efektom. Dokážeme poskytnúť, nájsť či koučovať ľudí hlavne v týchto pozíciách: Risk manažéri, Collection manažéri, Odborníci právnych úsekov, CRM manažéri, IT špecialisti pre tieto oblasti, Špecializovaný personál call centier apod.

„Nie je odborník ako odborník. Nie je call centrum ako call centrum. Dlhoročná prax v obore a jasne merateľné výsledky. Robíme HR inak.“

Náš týmManagement