Finančné služby

Finančné služby

VÁŠ MOST = FINANCOVANIE ELIMINUJÚCE RIZIKÁ

Pre našich klientov zaisťujeme optimalizáciu finančných tokov, factoring, forfaiting, leasing, financovanie odkupov pohľadávok, reštrukturalizácie a refinancovanie nedobytných pohľadávok. 

Pomáhame im optimalizovať ich finančné toky, refinancovať pre nich už nerentabilné operácie, spolufinancovať náročné riešenia a technicky zastrešovať nastavenie zmluvných vzťahov so zákazníkmi. Naše finančné služby sú z veľkej miery zamerané na oblasť Riadenia vzťahov so zákazníkmi a Riadenie kreditných rizík. 

„Tam, kde mnohý vidia riziko, my vidíme riešenie refinancovaním.“

Náš týmManagement