CRM riešenia

CRM riešenia

VAŠE PERLY = RIEŠENIE ZVYŠUJÚCE PREDAJ

Poskytujeme špecializované služby Riadenia vzťahov so zákazníkmi a Riadenie kreditných rizík CRM – od analýz procesov, cez správu zákazníka až po realizáciu direct marketingových aktivít (directmail, call-center, e-mailing, osobné návštevy). Zaisťujeme špecializované CRM riešenia pre získavanie nových zákazníkov, rast tržieb u  zákazníkov (up sell, cross sell) a na zvýšenie ich lojality, udržanie zákazníkov a znovu získanie už „stratených“ zákazníkov.

Definujeme obchodnú a marketingovou stratégiu projektov, využívame účinné kanály komunikácie (internet, korešpondencia, call-centrum, osobný kontakt…) a oslovujeme zákazníkov na priamo (aktívne/pasívne kontakty, dohľadávanie potencionálnych a nekontaktných zákazníkov…). Konkrétny produkt vždy „šijeme klientovi na mieru“, t.j. môžu byť využité len niektoré naše  služby alebo komplexné „full-servisové“ riešenie.

„Našim klientom poskytujeme riešenia, ktoré fungujú a zvyšujú predaj.“

Náš týmManagement