M.B.A. EMPIRE expanduje do Indonézie

M.B.A. EMPIRE expanduje do Indonézie
19.12.2014

Veľké krajiny akými sú Čína a India, predstavujú pre medzinárodnú spoločnosť M.B.A. EMPIRE strategické trhy s vysokým dopytom po službách spoločnosti. Po podrobnej analýze trhu prišiel čas na ďalšiu expanziu, tento krát do Indonézie.

Indonézia je štvrtá najľudnatejšia krajina sveta, je významným obchodným centrom, s pôsobnosťou veľa nadnárodných spoločností. Nominálna hodnota HDP presahuje 868 mld. USD, pričom ročné tempo rastu ekonomiky dosahuje v priemere 5%. Tieto ukazovatele potvrdzujú, že finančný sektor bude musieť riešiť problémy s riadením kreditných rizík a to je príležitosť pre M.B.A. EMPIRE. „Výdavky domácnosti sú z polovice hradené spotrebiteľskými úvermi. Táto situácia predstavuje ukážkové prostredie pre naše služby. Je to predovšetkým sektor poradenstva a riadenia vzťahu so zákazníkmi, ktoré budú finančné inštitúcie a úverové spoločnosti dopytovať, „ zdôvodňuje vstup na indonézsky trh riaditeľ indonézskej pobočky Roman Vejmelka. Za sídlo spoločnosti bolo vybrané hlavné mesto Jakarta, ktoré je obchodným centrom Indonézie.