Často kladené otázky

1. Přišla mi upomínka (SMS, email, dopis) od věřitele / inkasní agentury, nebo od advokátní kanceláře. Jedná se o mimosoudní vymáhání dluhu. Okamžitě se spojte s věřitelem/ agenturou. Objasněte si příčiny a původ dluhu, v případě nesouhlasu předložte protiargumenty, případně se obraťte na advokáta. 2. Přišla mi obsílka od soudu, přišel mi exekuční titul. Jde o soudní vymáhání dluhu. O ... (viac)