M.B.A. EMPIRE rozširuje svoje aktivity do Rumunska
30.1.2015 Po úspešnom zabehnutí sa na európskych trhoch vstupuje skupina M.B.A. EMPIRE na ďalší východoeurópsky trh, ktorým je Rumunsko. Po Veľkej Británii, Českej republike, Slovensku, Ukrajine a Rusku ide o šiestu európsku krajinu, kde bude mať M.B.A. EMPIRE svoju pobočku.
30.01.2015
M.B.A. EMPIRE rozširuje svoje aktivity do Rumunska
M.B.A. EMPIRE expanduje do Indonézie
Veľké krajiny akými sú Čína a India, predstavujú pre medzinárodnú spoločnosť M.B.A. EMPIRE strategické trhy s vysokým dopytom po službách spoločnosti. Po podrobnej analýze trhu prišiel čas na ďalšiu expanziu, tento krát do Indonézie.
19.12.2014
M.B.A. EMPIRE expanduje do Indonézie

M.B.A. Financie založená v roku 1996 s pôsobnosťou na Slovensku od roku 2005 za účelom kvalitného riadenia kreditných rizík. Sme členom skupiny M.B.A. EMPIRE Ltd. Od tej doby sme popredná spoločnosť v riadení kreditných rizík (Credit Risk Management) a poskytujeme poradenstvo v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management) na Slovensku.

V súčasnej dobe je našim poslaním zníženie úverového rizika veriteľa, zníženie nákladov a zvýšenie príjmov klienta. Aktívne riadime riziká protistrany a neustále vyhľadávame najlepšie možné opatrenia v oblasti riadenia rizík. Neustále analyzujeme dáta k tomu, aby sme mohli modelovať, čo najpresnejšie prediktívne scenáre. Poskytujeme výcvik v oblasti manažmentu pohľadávok a kvalitatívnej analýzy. Sídlime v Bratislave, hlavné operatívne centrum máme v Brezne kde sme vyrástli v robustný dynamický tím zamestnancov: špecialistov, špičkových odborníkov v oblasti CRM a IT.

Sme súčasťou medzinárodnej skupiny M.B.A. EMPIRE Ltd. so sídlom v Londýne, ktorá pôsobí v regiónoch strednej a východnej Európy a Ázii. 

Naše službyManagement