Poradenstvo

Poradenstvo

VAŠE ZLATÉ VAJCE = VČASNÁ A SPRÁVNA IMPLEMENTÁCIA

Poskytujeme poradenstvo a implementáciu riešení vhodných pre efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi a riadenie kreditných rizík. Ďalej sme spoločnosť v skupine, ktorá sa zaoberá poradenstvom, poskytovaním ucelených riešení (CRM, IT, HR riešení atď.) a manažmentom pohľadávok.

V rámci poradenstva definujeme nielen problém a navrhujeme efektívne riešenie, ale tiež sa spoločne s klientom podieľame na implementácií zvolených riešení (zvýšenie tržného podielu, zvýšenie lojality zákazníkov, efektívna filtrácia fraudov, úspora a správne nastavenie procesov)

Komplexnosť služieb  zaisťujú naši konzultanti, ktorý sú odborníci s dlhoročnou praxou v daných oblastiach na medzinárodných trhoch.

„Definujeme kľúčový problém, navrhneme jeho riešenie a následne implementujeme.

NÁŠ CIEĽ: NIE SME NEZÁVISLÝ (KONZULTANTI)  = SME ZÁVISLÍ (NA VÝSLEDKU IMPLEMENTÁCIE).

Náš týmManagement