M.B.A. EMPIRE otvorila pobočku na Ukrajine

M.B.A. EMPIRE otvorila pobočku na Ukrajine
14.01.2014

Spoločnosť M.B.A. EMPIRE, špecialista na riadenie vzťahov so zákazníkmi a riadenie kreditných rizík, od decembra 2013 pôsobí na Ukrajine. Po Rusku a Kazachstane je to ďalšia krajina bývalého sovietskeho bloku, v ktorej je skupina M.B.A. EMPIRE aktívna.

Vďaka úspešnému pôsobeniu skupiny M.B.A. EMPIRE v niekoľkých krajinách a hlavne zvládnutie expanzie do Ruska a Kazachstanu, prišlo logické rozhodnutie manažmentu, otvoriť pobočku na Ukrajine. Tá so svojimi 45 miliónmi obyvateľov a nominálnou hodnotou HDP cez 175 mld. USD predstavuje pre M.B.A. EMPIRE veľmi zaujímavý trh, na ktorom rastie aktivita bank, poisťovní, telefónnych operátorov, dodávateľov energií a ďalších veľkých retailových firiem, pre ktoré M.B.A. EMPIRE pracuje.

„Ekonomika krajiny síce v túto chvíľu rastie pomalšie, ale jej potenciál je po Rusku druhý najväčší v regióne a my vieme, že skôr či neskôr sa zlepší,“ vysvetľuje dôvody vstupu na ukrajinský trh Zuzana Burmakinová, obchodná riaditeľka M.B.A. EMPIRE na Ukrajine. V posledných rokoch vykazuje priemerná mzda ročne približne 15% nárast, čo prináša citeľný nárast kúpnej sily domácnosti a to následne prináša zvýšenú spotrebu tovarov a služieb. „S rastúcim počtom zákazníkov musia firmy riešiť aj efektívnejšiu starostlivosť o nich, aby zaistili ich spokojnosť, prípadne plne využili celkový obchodný potenciál. Ako rastie konkurenčný tlak, zákazníci sú vnímavejší na výhodnejšie ponuky, takže je nutné sa o nich dobre starať,“ doplňuje Zuzana Burmakinová.

Sídlom pobočky je hlavné mesto Kyjev, operatívne centrum je umiestnené na severovýchode Ukrajiny v Černigove. V začiatkoch sa chce spoločnosť M.B.A. EMPIRE na Ukrajine predovšetkým etablovať, stabilizovať pozíciu na trhu, v horizonte niekoľkých rokov však chce patriť k najvýznamnejším hráčom na poli poskytovania riešenia pre starostlivosť o zákazníkov a pre riadenie kreditných rizík.